We zijn dit schooljaar gestart met 6 klassen in Emmeloord en 1 in Balk. Maar vanaf maandag 1 oktober zijn er 9 klassen op Caleido in Emmeloord! We hebben straks ongeveer 150 leerlingen in Emmeloord en 25 leerlingen in Balk.
Alle klassen zijn weer voorzien van een rooster en docenten.
In de komende tijd gaan we kijken hoe we alle leerlingen weer een passende route kunnen geven, richting uitstroom naar het reguliere voortgezet onderwijs of het MBO.