In samenwerking met ROC de Friese Poort willen we begin 2019 starten met een klas voor jongeren van 18 tot 25 jaar.
De bedoeling is dat jongeren tussen 18 en 25 jaar die meer naar school willen in deze klas kunnen starten. Het programma is in samenwerking met het ROC, omdat vanuit de ISK toegewerkt gaat worden naar de start op de Friese Poort. De studenten krijgen een intensief taalprogramma, maar ook een flink aantal uren loopbaanoriëntatie voor een goede voorbereiding op het MBO. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan onderdelen uit de inburgering, zodat de studenten ook aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen.

Wil je meer weten over dit programma? Neem dan contact met ons op.