Meer dan alleen (taal)onderwijs

We bieden onze leerlingen een stevige basis, waarmee ze zelfverzekerd en op het juiste niveau door kunnen stromen. En daar is meer voor nodig dan alleen (taal)onderwijs. Het is van groot belang dat onze school een veilige haven is waar in harmonie met elkaar wordt gewerkt.

Veiligheid, respect, structuur, verbinding en aandacht staan centraal bij Caleido. Aandacht voor het individu en met respect voor elkaar, met de Nederlandse taal en cultuur bezig zijn. De school zorgt voor de verbinding tussen de leerling en de samenleving waar zij nieuw in zijn. Zo bieden we ook maatschappelijke stages, organiseren we excursies en stimuleren we leerlingen om hun talenten te ontdekken door het aanbieden van workshops en praktijkvakken.

Veiligheid, respect, structuur, verbinding en aandacht staan centraal bij Caleido. 

Onze leerlingen

Caleido heeft twee locaties; Emmeloord en Lemmer. Op beide locaties komen leerlingen vanuit de hele wereld. Ze zijn naar Nederland gekomen, omdat hun ouders hier werk hebben gevonden of omdat ze gevlucht zijn vanwege een oorlogssituatie of politieke onrust.

Waar ze ook vandaan komen, alle leerlingen hebben hetzelfde doel. Ze willen leren en zich verder ontwikkelen. Bij ons op school krijgen de leerlingen de gelegenheid om weer verder te groeien en naast hun taalontwikkeling zich ook sociaal emotioneel te ontwikkelen.

Maatwerk

Iedere leerling die wordt aangemeld heeft een andere beginsituatie. Daarom wordt de eerste periode dat een leerling bij ons op school zit gebruikt om te kijken op welk niveau de leerling moet beginnen en hoe de route er voor deze leerling uit zal zien. Het kan zo zijn dat een leerling al elders in Nederland onderwijs heeft gehad, bijvoorbeeld op een basisschool of andere ISK. In dat geval kijken we in overleg met de voorgaande school wat een passend aanbod voor deze leerling is.

Wat kunnen wij betekenen?

Mocht u een leerling bij u op school hebben waarvan u twijfelt of deze klaar is om naar het reguliere voortgezet onderwijs te gaan? Of heeft u een leerling bij u op de basisschool die mogelijk te vroeg doorgestroomd is?

Wij kunnen u dan op de volgende manieren ondersteunen:

  • Een meeloopperiode op Caleido waarbij we de leerling observeren en toetsen waarna er een terugkoppeling volgt met advies.
  • Plaatsing van leerlingen die in groep 7 of 8 zitten en nog niet helemaal klaar zijn voor het reguliere voortgezet onderwijs. Dit is het hele schooljaar mogelijk.
   De leerling kan vanuit Caleido uitstromen naar iedere reguliere school voor voortgezet onderwijs.
  • Een observatie vanuit Caleido op de basisschool waarna in overleg met de IB’er en de groepsleerkracht een advies volgt.
  • Ambulante begeleiding binnen het regulier voortgezet onderwijs vanuit het taalarrangement.

Samen met u zullen we kijken wat wenselijk is voor de betreffende leerling en zullen we er alles aan doen om een eventuele overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.