Taalarrangement

Anderstalige leerlingen hebben bij wet 6 jaar recht op extra tijd en zijn nog lange tijd gebaat bij extra begeleiding. Het is mogelijk dat een leerling vanuit Caleido, in samenwerking met samenwerkingsverband Aandacht+, ambulante begeleiding (in de klas) krijgt. Dit noemen we een taalarrangement.

Indien u vanuit het primair onderwijs een anderstalige leerling aanmeldt voor het regulier voortgezet onderwijs, kan er een taalarrangement aangevraagd worden.  De ambulant begeleider zal in samenwerking met Aandacht+ beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor het taalarrangement.
Een belangrijke reden om een taalarrangement aan te vragen is vaak dat de school aangeeft dat de verwachtingen hoger liggen dan de didactische scores van een leerling op dat moment.

Soms is er ook sprake van problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling door trauma of het verlaten van het moederland. Ook hier kan de ambulant begeleider een rol in spelen. In overleg met Caleido wordt gekeken wat voor elke leerling een passende oplossing of een passend traject kan zijn.

Voor meer informatie over het taalarrangement kunt u contact opnemen met mevrouw Mariëtte van Tiggelen via m.vantiggelen@caleido-isk.nl. Als u een leerling wilt aanmelden voor het taalarrangement dan moet dat via Aandacht+. U vindt hier het aanmeldingsformulier.

Faciliteiten voor anderstalige leerlingen

  • Extra tijd bij een toets ( 25%)
  • Mogelijkheden voor vrijstellingen voor de moderne vreemde talen (DU / FA)
  • Het gebruik van een Nederlands woordenboek bij toetsen
  • NT2 begeleiding