Door- en uitstroom

Doorstroom
Een leerling wordt op de ISK geplaatst met als doel om uit te stromen naar het reguliere onderwijs.

Leerlingen worden meestal bij ons aangemeld vanuit het COA en Vluchtelingenwerk, of via de basisschool. 
Als er op uw basisschool een anderstalige leerling zit waarvan u denkt dat deze nog niet klaar is voor het reguliere voortgezet onderwijs, dan kunt u deze aanmelden bij ons op school. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u voor alle scholen in de Noordoostpolder en omstreken contact opnemen met Marissa Meindertsma via het contactformulier of via m.meindertsma@caleido-isk.nl. Voor scholen in de gemeente De Fryske Marren en omgeving is dit Benita Broek; b.broek@caleido-isk.nl.

Uitstroom

Leerlingen kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs of het MBO. 

Leerlingen van 12 tot 15 jaar kunnen uitstromen naar alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Het is afhankelijk van hun leeftijd in welke klas ze komen. Maar we streven ernaar leerlingen in klas 1 (uiterlijk klas 2 VMBO BB/KB/GT of klas 3 H/V) te plaatsen. De leerlingen hebben op het moment van doorstromen nog steeds een taalachterstand, waar ze ook in het reguliere onderwijs aan moeten blijven werken. Dit kan op alle scholen binnen het samenwerkingsverband Aandacht+ ondersteund worden vanuit het taalarrangement.

Leerlingen van 16 jaar en ouder stromen uit naar het MBO. Wij hebben goede contacten met de MBO’s in onze omgeving. Een leerling die uitstroomt vanuit Caleido heeft hierdoor mogelijkheden om niet op de Entrée opleiding te hoeven starten. De ISK geeft geen startbekwaamheid, daarom zou een leerling volgens de regels op Entrée moeten starten. Maar met onderbouwing en extra toetsing heeft een leerling de mogelijkheid om te starten op niveau 2 of versneld door te kunnen naar niveau 3 of 4.

Tot slot hebben wij ook leerlingen die in hun eigen land al moeite hadden met leren. Deze leerlingen zullen wij ten allen tijde proberen zoveel mogelijk van het Nederlands mee te geven voordat we ze aanmelden bij het praktijkonderwijs.

Wij vragen van onze leerlingen moed om vanuit ambitie te werken en van fouten te leren, verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor anderen en de wereld open en nieuwsgierig tegemoet te treden.

Streefdoelen NT2

Wij werken binnen Caleido met de streefdoelen NT2 van het ITTA. Door het afnemen van TOA toetsen bepalen wij het huidige niveau van Nederlands van een leerling. In de tabel staat aangegeven welk niveau van Nederlands toegang geeft tot welk niveau binnen het voortgezet onderwijs of MBO. 

Om de uitstroom van een leerling te bepalen gebruiken we de onderstaande streefdoelen en alle bekende toetsresultaten. Maar ook de leerbaarheid, motivatie en sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling nemen we hierin mee. 

 

Afkomstig van het ITTA