Even voorstellen: wie zijn we en waar staan we voor?

Caleido is een ISK-school en maakt onderdeel uit van de VariO-onderwijsgroep. We verzorgen onderwijs aan anderstalige leerlingen van 12-18 jaar en doen dat op 2 verschillende locaties, te weten in Emmeloord en in Balk.

Caleido is daarnaast ook het regionaal expertisecentrum voor onderwijs aan anderstaligen. Het docententeam van Caleido heeft veel ervaring en expertise opgedaan en stelt deze graag beschikbaar aan andere scholen die onderwijs voor anderstaligen verzorgen. We zijn een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn voor ons onacceptabel.

Onze doelgroep bestaat niet alleen uit vluchtelingen, maar ook om kinderen van arbeidsmigranten en kinderen die in het kader van gezinsvorming naar Nederland zijn gekomen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze ontheemd zijn. Ze hebben afscheid moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren.

Voor alle leerlingen geldt dat zij opnieuw moeten beginnen, niet alleen moeten zij wennen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuw schoolsysteem. Dit terwijl zij door hun migratie een breuk hebben in hun schoolloopbaan, die opgelopen kan zijn tot een aantal jaren. Door het bieden van een duidelijke structuur in de week-, dag- en lesplanning komen deze leerlingen vaak makkelijker tot leren.

Veiligheid, respect, structuur, verbinding en aandacht staan centraal bij Caleido. 

Onze kernwaarden zijn:

  • aandacht voor de verschillen van iedereen
  • betrokkenheid; samen maken we de school
  • hart voor onze leerlingen, veilig en welkom
  • professionaliteit, flexibiliteit en in voortdurende dialoog met elkaar

Deze kernwaarden betekenen voor ons dat we bij de deur staan en aan iedereen persoonlijk vragen hoe het vandaag met ze gaat en we geven vaak een hand. We doen ons best om te weten wat er speelt in het leven van onze leerlingen.

School is een schakel tot de Nederlandse samenleving. Het biedt structuur en uitdaging. Binnen het onderwijs van Caleido staat het aanleren van de Nederlandse taal centraal, daarnaast worden ook diverse andere vakken aangeboden. Dit alles met als doel de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het doorstromen naar vervolgopleidingen binnen het VO en MBO.

Net als op alle ISK’s is het bij Caleido een komen en gaan van een grote diversiteit aan leerlingen. Dit vraagt van de organisatie en van de docenten flexibiliteit, het bieden van een positief en verantwoord pedagogisch klimaat, het kunnen werken in niveaugroepen en het zorgen voor veiligheid en houvast.

Wij geven onze leerlingen ons vertrouwen, omdat ieder mens ertoe doet, ieder mens zijn eigen talenten heeft en we van en met elkaar willen leren. Daarom vragen we van onze leerlingen moed om vanuit ambitie te werken en van fouten te leren, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen en de wereld open en nieuwsgierig tegemoet te treden.