NT2 didactiek

Binnen Caleido werken we met speciale methodes voor leerlingen die een tweede taal moeten leren.  De methodes zijn ingedeeld naar de niveaus van Nederlands volgens het Raamwerk NT2. Ze lopen van A0 tot B1 en alle vaardigheden komen er in aan bod. Voor leerlingen die niet bekend zijn met het westerse schrift of die nooit hebben leren lezen en schrijven, werken we met methodes op Alfa niveau.

Daarnaast is er extra aandacht voor woordenschat. Er wordt begonnen met het aanbieden van dagelijkse taal. Een leerling kan deze woorden gelijk gebruiken en ervaart het nut van het leren van de taal. Vervolgens bieden we langzaamaan steeds meer schooltaalwoorden aan, die een leerling nodig heeft om de vakken binnen het regulier onderwijs te volgen. Zo zit er een logische volgorde in het aanbieden van de woordenschat. Ook werken we aan leerstrategieën die leerlingen helpen om zichzelf woorden eigen te maken.

Binnen Caleido hebben we een leerlijn ontwikkeld waarin alle vaardigheden aan bod komen. De leerlijn is opgebouwd volgens het Raamwerk NT2, wat u hieronder kunt vinden. De klassen zijn samengesteld op niveau van Nederlands, maar binnen elke klas wordt gedifferentieerd op basis van leerbaarheid en het verwachte uitstroomniveau van een leerling.